پروژه داکت اسپلیت لوگرانو – بلوار اوشان

محله بلوار اوشان تهران در شمال تهران قرار دارد و در حال حاضر برج‌ها و پروژه‌های ساختمانی متعددی در این منطقه در حال احداث است. تیم فنی لوگرانو پروسه پیاده‌سازی و نصب داکت اسپلیت برای چند پروژه‌ در این محله را برعهده دارد.