نشتی و هدر رفت گرمایی در سیستم تهویه مطبوع


خواص حرارتی مصالح ساختمانی بر طراحی سامانه‌های گرمایشی و تهویه مطبوع تأثیر گذار است. نرخ جریان حرارتی عبوری از میان دیوارها، کف‌ها و سقف‌ها عموماً مبنای محاسبه بار گرمایشی یا سرمایشی مورد نیاز هر ساختمان یا فضای ویژه‌ای می‌باشد.

به علاوه ارزیابی صحیح نشتی هوا از میان روزنه‌های ساختمانی نیز الزامی است. نشتی هوا از میان درزهای پیرامونی پنجره‌ها و درب‌ها، از میان دیوارها، شومینه‌ها و دودکش‌ها نیز رخ می‌دهد. با وجود مقادیر بالای نشتی نفوذ هوا از میان شومینه‌ها و دودکش‌ها، معمولاً از نفوذ نشتی مذکور به دلیل انسداد دمپرهای اجزاء مذکور در طول دوره‌های آب و هوایی بسیار داغ چشم پوشی می‌کند.

باید توجه داشت که به دلیل تأثیر متغیرهای بی شماری بر بارهای تهویه مطبوع، غالباً محاسبه دقیق سایز مورد نیاز واحدهای تهویه مطبوع ساختمان‌ها یا فضاهای ویژه دشوار است و دلیل آن این است که اکثر اجزاء باز سرمایشی در طول یک دوره ۲۴ ساعته به شدت تغییر می‌کنند. بنابراین به دلیل تغییرهای آب و هوایی و داده‌های در دسترس مورد نیاز مناطق گوناگون، ارزیابی اقتصادی به عنوان عامل تعیین سازی برای گزینش تجهیزهای کاربردی فصل‌های سرمایشی سامانه‌های آسایش تهویه مطبوع الزامی است. واحد نشتی گرمایی Btu / ft / hr / ° F است. یعنی میزان انرژی (Btu) بر ساعت (hr) بر اختلاف دما (F°) بر فوت مربع از سطح در معرض.

پیش از طراحی سامانه تهویه مطبوع، برآورد تلفات بیشینه گرمایی اتاق‌ها یا فضاهای تحت سرمایش الزامی است. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری برای بهره برداری از حتی یک کولر اتاقی کوچک نیز وارسی دیوارها و تعیین سایز صحیح واحد سرمایشی برای تأمین بهترین شرایط سرمایشی و رطوبت زدایی الزامی خواهد بود.

» تلفات گرمایی به دو گروه اصلی تقسیم بندی می‌گردند:

  •  تلفات گرمایی عبوری از میان دیوارها، کف‌ها، سقف‌ها، شیشه‌ها یا سطوح دیگر.
    تلفات گرمایی ناشی از نفوذ هوا به دلیل بروز نشتی هوا از میان درزها و شکاف‌های پیرامونی درب‌ها و پنجره‌ها

نشتی گرمایی از میان دیوارها، کف‌ها و سقف‌ها را می‌توان از طریق فرمول ذیل و وابسته به نوع و ضخامت مصالح عایق بندى تعیین نمود.

فرمول نشتی گرمایی:

H=KA(t1 -t2)

H= گرمای مورد نیاز

K= ضریب انتقال حرارت (Btu/ft/hr/°f)

A= مساحت (ft)

t1 -t2= گرادیان دمایی دیوار (F°)

 

مثال محاسباتی:

نشتی گرمایی از میان دیوار آجری ۸ اینچی با مساحت ۲۰۰ft و با دمای داخلی (F°)۷۰ و دمای خارجی (F°)۱۰ را محاسبه کنید؟

از طریق فرض مقدار ۰/۵۰ برای ضریب انتقال حرارت دیوارهای آجری و جایگزینی مقدار فرمول اشاره شده وضعیت زیر را خواهیم داشت:

H = 0.50*200 (70-10) = 6000 BTU

نشتی گرمایی کف‌ها، سقف‌ها و بام‌ها را می‌توان به روش مشابهی برآورد نمود. ضریب انتقال حرارت (K) نیز به مصالح ساختاری و عایق‌های ویژه کاربردی اجزا ساختمانی بستگی دارد.

امتیاز دهی به این post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + هشت =